Redovisning/Rapportering

På Magnus Bergvalls födelsedag den 15 januari skickar stiftelsen ut ett brev till dig/er vars ansökan har beviljas. Tillsammans med brevet följer en rekvisitionsblankett som skall användas för att begära utbetalning av bidraget från stiftelsen. Rekvisitionen skall vara stiftelsen tillhanda senast den 15 januari det tredje året efter det år då beviljad ansökan lämnades in/registrerades av sökande.

Bidrag/anslag som inte rekvireras inom treårsperioden återförs av stiftelsen och sökande förlorar rätten till pengarna.

Exempel:
Ansökningsår: 2023
Brev till sökande: 2024-01-15
Sista dag att rekvirera bidraget: 2026-01-15