HJÄLPORGANISATIONER


Hur du skapar ett konto för elektronisk ansökan, ansökningsformulär och anvisningar hittar du under ”Ansökan”.

Bidrag lämnas endast till hjälpverksamhet i Sverige.

Ofullständigt ifylld ansökan tas ej upp till behandling.

För de fall bidrag önskas till flera projekt lämna endast en ansökan, där de olika projekten specificeras.

Vidare är det lämpligt att t.ex. riks- eller länsorganisation inger en gemensam ansökan för sina lokalorganisationer.