Ändamål

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning genom anslag till svenska vetenskapsmän samt svenska vetenskapliga och kulturella institutioner. Med svenska vetenskapsmän avses personer med svenskt medborgarskap.

Därjämte men i en omfattning som icke står i strid mot stiftelsens i första stycket angivna huvudsakliga ändamål, må även lämnas understöd åt allmänna eller enskilda svenska hjälporganisationer av olika slag för främjande av deras arbete.